Συχνή διαβίωση σε ένα φυσικό περιβάλλον,

 Συχνή διαβίωση σε ένα φυσικό περιβάλλον,

Συχνή διαβίωση σε ένα φυσικό περιβάλλον,

03/02/2020

Η συχνή διαβίωση σε ένα φυσικό περιβάλλον, η εστίαση της προσοχής στον φυσικό κόσμο και γενικότερα η στενή επαφή με τη φύση έχουν πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα,

αυξάνει την αυτοεκτίμησή μας

αυξάνει την ευτυχία και την υγεία

μειώνει το άγχος

αυξάνει τη δημιουργικότητα

βελτιώνει τη μνήμη

επηρεάζει ευρύτερα τις αξίες και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, κάνοντάς τους να δίνουν μεγαλύτερη αξία στις στενές ανθρώπινες σχέσεις